Senior Business Societeit

Stichting Senior Business Sociëteit is voor senior-ondernemers, -directeuren en -bestuurders in de regio ’s-Hertogenbosch. Verbonden op basis van bestuurlijke ervaring en vriendschap richt zij zich op activiteiten van cultuur, sport en maatschappelijke aard. Het om niet delen van kennis en ervaring met jonge ondernemers past in onze doelstelling.

De Senior Business Sociëteit is een business netwerk van oud-ondernemers, -directeuren en -bestuurders van bedrijven, organisaties en overheden, uit de regio ’s-Hertogenbosch; leeftijd vanaf 55 jaar. Onze doelstelling is het onderhouden van onderlinge sociale contacten en verbonden te zijn met kunst, cultuur, sport en vermaak.

Herkent u zich in dit profiel?
Dan is kennis maken met onze Sociëteit voor u beslist de moeite waard!
De deelnemers zijn lid geworden van onze Sociëteit om op een plezierige manier hun verbondenheid met onze samenleving actueel te houden. Binnen onze Sociëteit ontmoet u mensen, die net zoals u, vooraanstaande posities innamen en nu in een informele sfeer hun ervaringen willen uitwisselen door deel te nemen aan inspirerende activiteiten welke onze Senior Business Sociëteit voor u organiseert.

De activiteitenagenda biedt onze deelnemers jaarlijks minimaal 7 bijeenkomsten waarin voor u en uw partner zeker bijzondere en variërende evenementen te vinden zijn. Zo is de Senior Business Sociëteit een mooie aanwinst voor ú en voor uw partner, onze Sociëteit is meer dan alleen een mannenclub.

Meer informatie
Voor meer informatie over mogelijkheden tot deelneming, nodigen wij u uit om contact op te nemen met het secretariaat. Uw aanvraag zal door het bestuur worden beoordeeld waarbij een voorlopige limiet van 70 deelnemers vooralsnog van toepassing is. Jaarlijks zal de maximale deelname aan onze Sociëteit een punt op de agenda zijn.

Helaas hebben wij op dit moment nog een wachtlijst, vanwege de grote deelname aan onze evenementen kunnen wij geen nieuwe kandidaten aannemen. U kunt zich wel op de wachtlijst laten plaatsen.

Namens het bestuur Senior Business Sociëteit.